El ventall de possibles traumes o lesions és infinita, i cadascuna requereix el seu protocol, supervisió i cura particulars.

El que sí és cert és que les lesions o traumes afecten el fluir energètic de l’organisme. I l’afectacció d’aquest influeix negativament a la pròpia lesió. Com ja sabem, els traumes i les lesions generen un impacte en el cos i arrel d’aquest impacte s’activen tots els mecanismes de recuperació de l’organisme.

Ajudar a aquests mecanismes de recuperació, que ja funcionen de manera autònoma, mantenint o reestablint un fluxe energètic adequat ens porta en molts casos a reduir les inflamacions i el dolor. Els períodes de recuperació s’escursen significativament.

El per què és senzill i complicat d’explicar: l’armonia energètica de l’organisme fa que els sistemes que el conformen treballin d’una manera més eficient, per tant i com deiem les recuperacions acosumen a reduir-se en dolor i temps.