La Teràpia de Polaritat és un sistema holístic que parteix de diverses tècniques d’Orient i Occident. És una tècnica manual on les eines principals són les mans del terapeuta i la seva atenció, com també la del pacient. Mitjançant tres maneres de contacte manual diferent, es busca integrar, acompaçar de nou cos i ment. És una tècnica complexa i elaborada que permet tractar diversos dolors, disfuncions, malalties i demés de caire específic.

Aquesta tècnica considera que tant les malalties de la ment com les del cos físic van acompanyades del bloqueix de la pròpia força o energia vital. Amb la Teràpia de Polaritat es pot diagnosticar quins camps o pautes energètiques estant bloquejades i quins són els recursos energètics del pacient. Amb el tractament adequat podem de nou reestablir el lliure fluxe d’energia facilitant el procés de recuperació y sanació del pacient.*

 

*últim paràgraf extret de:Terapiadepolaridad.com