Per la meva experiència, l’atenció és, l’eina més important a l’hora de treballar. Tot i utilitzar diferents tècniques, sens dubte el fil conductor del meu treball és l’atenció.

Sé que és un concepte que pot sonar abstracte o confós*. Però sincerament, crec que és el kit de la qüestió: és el que diferencia una bona tècnica d’alguna cosa més. Treballar amb l’atenció posada al pacient, primerament et dóna una informació extra que el pacient no pot dir-te (per què no n’és conscient, per què no és un entès en el tema, etc). Mantenir-te atent et dóna un feedback constant de com rep el cos del pacient la feina que estàs fent, i finalment i també gràcies a les dues primeres raons, es crea un clima de benestar, de repós, on el cos, on el pacient, d’alguna manera s’abandona (conscient o inconscientment), s’entrega al moment, al treball, potenciant-lo i fins hi tot accelerant-lo.

L’atenció* no només serveix per optimitzar la meva feina en el moment de fer-la, també predisposa el cos del pacient a rebre-la. Per què si jo estic atenta, em serà més fàcil saber quina és la millor manera per abordar el tema que ens ocupa i amb qui ens ocupa. Personalitza encara més la feina a fer. Com en la entrevista inicial, el pacient t’explica l’objectiu de la visita, i tant important és el què diu com el com ho diu, a la camilla passa el mateix. Cada persona, té unes maneres de fer, de ser, d’experimentar, d’expressar. També es reflecteixen en el cos. Escoltar el cos del pacient és imprescindible, i per poder-ho fer l’eina a utilitzar és la atenció.

Impulsora i gestora de Processos. Inicio la formació el 2004. M’especialitzo en teràpies sútils i energètiques, on l’atenció és la principal eina de treball, complementant-ho amb el Quiromassatge i les Flors de Bach. Plantejo el treball de forma integral, tenint en compte els aspectes físic, mental i energètic per igual, més enllà del simptoma en qüestió.