El sistema digestiu és sensible davant les emocions i els estats d’ànim degut a la infinitat de terminacions nervioses que conté. Ens siguem o no conscients, és un sistema susceptible a les vivències diàries. Així doncs, com les vivim afecten al digestiu, i el digestiu afecte a com les vivim. Està clar que hi ha una relació directe.

“L’escolta” del sistema digestiu, dels intestins i demés orgàns relacionats, retorna a la calma els nostres nervis. Per tant, per una banda ajudem a restaurar el ritme natural de les funcions intestinals i digestives i per altra, tornem la tranquil·litat i el repòs al pacient, imprescindible per un bon funcionament de tot l’organisme.

Juntament amb una dieta adequada, aquest tipus de tractament és beneficiós per guanyar en qualitat de vida, i en una reducció de la simptomatologia.