El massatge teràpeutic i les tècniques energètiques són beneficioses a més d’agradables per les persones amb els símptomes de la fibromiàlgia, ja que el nivell de percepció de dolor és alt, és un dolor omnipresent. Treballar sobre el sistema nerviós ajuda a alleugerir aquest dolor. També el treball energètic afavoreix a millorar el cansament, a sentir-se amb més energia, amb més força. Un cos que permenentment sent dolor, és un cos cansat, i també està esgotat mentalment. Per això recuperar una mica de força i d’energia és necessari per fer el dia a dia més suportable.

L’esgotament mental i físic sostingut en el temps que pateixen les persones amb fibromialgia acaba per ser un simptoma més i a la vegada agreuja el dolor que ja de per sí tenen. Dificulta mantenir-se positiu i optimista en el dia a dia, cosa que acaba per generar un espiral del que és difícil sortir-ne.

Poder recuperar un espai intern de calma i tranquil·litat, de cert alleugerament del dolor, augmentar el nivell d’energia, i per tant la sensació de força i capacitats del dia a dia, és tant o més rellevant que treballar en la recuperació muscular o esquelètica que la fibromialgia pot generar en el cos.