La paraula cronicitat porta implícita, sovint, la condició de irreversible. Les dolències de caire crònic no acostumen a poder revertir-se. Però que no sigui reversible la lesió o patología no vol dir que no es puguin reduir les seves afectacions.

Treballar amb els altres sistemes que conviuen localment amb la zona afectada per què no es vegin perjudicades per aquesta és un dels principals objectius que es planteja: si podem mantenir un bon funcionament dels sistemes pròxims mantindrem a ratlla la influencia i extenció d’aquesta cronicitat. No recuperarem íntegrament, però si frenarem el deteriorament que una lesió o patologia crònica pot acabar per generar al seu voltant.