Són múltiples i diverses les causes de no tenir un descans òptim: la qualitat del son, la situació laboral i personal, dolors o malalties, determinades rutines, el tipus d’alimentació, entre d’altres. El que si és fàcil deduir és que hi ha un clar lligam entre el nivell d’estrés (tingui l’origen que tingui) i la qualitat del descans. L’Osteopatia Cranisacral i la Teràpia de Polaritat, són eficaces en apaivagar el dolor i també la simptomatologia d’origen hormonal, rebaixar els nivells d’estrés, i retornar els ritmes naturals i adequats del sistema nerviós. És a dir, que són un bon aliat en el camí cap a un descans de qualitat.